Category: Hawarra

1 2 3 14 10 / 132 POSTS
Tawa Kənza Də Banazəwu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedəa Kamma Sətan

Tawa Kənza Də Banazəwu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedəa Kamma Sətan

Bayan Laa Suluwuna Ladən Tawa Kənza Də Banazəwu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedəa Kamma Sətan. Adaima Bayan Dəye Fəlezəna Tawa Kənzama So Kuru Am [...]
Gəmnati Kəre Borno Yedəye Baitəmbal So, Injin Kunguna Tulowoye Sha ATM Lan Notəna Dəso Gade Gapsənanzə Soa Samma Kurun Futəsəyin

Gəmnati Kəre Borno Yedəye Baitəmbal So, Injin Kunguna Tulowoye Sha ATM Lan Notəna Dəso Gade Gapsənanzə Soa Samma Kurun Futəsəyin

Gəmnati Kəre Borno Yedəye Yim Lamissəaro Amaria Cina Kəla Suro Baitəmbal Yeso, Injin Kungəna Tulowo Ye ATM Dəso Gade Gapsənanzə Soa Samma Soro Kurunna [...]
Dawudi Kasuwa Kulashi NCDC Lardə Najeriya Yedəye Sana 90 Suro Am Dowo Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Ye Sətana Sodə Bana Affiema Baaro Ngaada Sa Bayanzana

Dawudi Kasuwa Kulashi NCDC Lardə Najeriya Yedəye Sana 90 Suro Am Dowo Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Ye Sətana Sodə Bana Affiema Baaro Ngaada Sa Bayanzana

Darekta Kura Dawudi Kasuwa Kulashiye Lardə Najeriya Ye NCDC Yedəye Sana 90 Suro Am Dowo Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Yedəye Sətana Sodə Bana Affiyema S [...]
Kazadala Darea Lardəye Dəye Fomno Daptədə  Kwamison Cidajinna Kara Sə Bayanzana

Kazadala Darea Lardəye Dəye Fomno Daptədə Kwamison Cidajinna Kara Sə Bayanzana

Kazadala Darea Lardə Ye Mohammed Adamu Dəye Komishinaa Kərea Dowo Wada Fomno Daptəye Koksana Sodəro Amaria Cina Kəla Sandiye Cidanza Sodəa Goza Kozaro [...]
Jami Kəre Taraba Ye Laa Soye Mashiwal Kənbu Baye Sandiya Kaziyizəna Sa Bayanzana

Jami Kəre Taraba Ye Laa Soye Mashiwal Kənbu Baye Sandiya Kaziyizəna Sa Bayanzana

Kawu Tulur Yeyi Ngawo Gəmna Kəre Taraba Ye Darius Ishaku Dəye Amaria Cə Kəre Dəa Zaktə Səna Yedən, Jami Bəla Dəye Laa Soye Mashiwal Kənbu Baye Sandiya [...]
Am Kuraa Dərebaa Mashin Shi Yaskəa (KEKE-NAPEP) Yin Notəna Ma Dalaminzə Kəre Adamawa Yedəye Samno Laa Duwasasheye Dawarzana

Am Kuraa Dərebaa Mashin Shi Yaskəa (KEKE-NAPEP) Yin Notəna Ma Dalaminzə Kəre Adamawa Yedəye Samno Laa Duwasasheye Dawarzana

Suro Kasadənza Jaminza Soro Bana Kənjo Yedən, Am Kuraa Dərebaa Mashin Shi Yaskəa (KEKE-NAPEP) Yin Notəna Ma Dalaminzə Kəre Adamawa Yedəye Samno Laa Du [...]
Kura Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Dəye Am Fato Daye 2600 Dəa Afuzuna

Kura Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Dəye Am Fato Daye 2600 Dəa Afuzuna

Kura Lardə Najeriya Ye Muhammadu Buhari Dəye Am Fato Daye Sandi 2600 Fatoa Daye Suro Lardə Yesodəa Afuzuna. Suro Sandi Afuzana Dəyen Sandi 70 Yeyi Də [...]
Kazadala Askərra Yedəye Matoa Kəriwu Ye 55 Ye Kaulunzaa Sayatsəna

Kazadala Askərra Yedəye Matoa Kəriwu Ye 55 Ye Kaulunzaa Sayatsəna

Huwuma Askərra Lardə Najeriya Yedəye Matoa Kəriwuye Buffalo Lan Notəna Ma Sandi 55 Yeyi Cuwuna Kasadə Askərraye Taanas Maro Nasha Yala-Gədi Lardə Ye N [...]
Majilas Dinaye Dəye Karu Kuttanzəa Bayanzəna Kəla Futu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedə Lardə Najeriya Yeden Fəlanjin Dəyen

Majilas Dinaye Dəye Karu Kuttanzəa Bayanzəna Kəla Futu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedə Lardə Najeriya Yeden Fəlanjin Dəyen

Majilas Dinaye Dəye Karu Kuttanzəa Bayanzəna Kəla Futu Kasuwa Kuli-Kulimi Coronavirus Yedə Lardə Najeriya Yeden Fəlanjin Dəyen Kuru Kərmaro Kəlanzə Tə [...]
Bətərəm Laa Nzərtaliwu Boko Harambe Ro Təmaataa Dəye Bəladiya Kirchinga Huwumana Madagali Kəre Adamawa Yedəro Sadəna

Bətərəm Laa Nzərtaliwu Boko Harambe Ro Təmaataa Dəye Bəladiya Kirchinga Huwumana Madagali Kəre Adamawa Yedəro Sadəna

Bətərəm Laa Nzərtaliwu Boko Harambe Ro Təmaataa Dəye Bəladiya Kirchinga Huwumana Madagali Kəre Adamawa Yedəro Sadə Fatoso Kuru Kanti Sodəa Warzana. C [...]
1 2 3 14 10 / 132 POSTS