was successfully added to your cart.

Dandal Kura Radio International

Askərra Lardə Najeriya Yedəye Mana Diwal Nəm-Kambe Ndu Dina Ye Ladən Kəla Kazadala Askərra Ye Lt. Gen. Tukur Yusuf Buratai Dəa Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəye Zau Gənazana Nalaa Notənyi Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedən Loktu Shiye Askərra Sodəro Ningia Saadin Ladən Sana Dəa Kattuzana

By | | No Comments
Askərra Lardə Najeriya Yedəye Mana Diwal Nəm-Kambe Ndu Dina Ye Ladən Kəla Kazadala Askərra Ye Lt. Gen. Tukur Yusuf Buratai Dəa Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəye Zau Gənazana Nalaa Notənyi Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedən Loktu Shiye Askərra Sodəro Ningia Saadin Ladən Sana Dəa Kattuzana
Read More